Het eerste kwartaal van 2018 zit er bijna op. We maken ons klaar voor de invoering van de GDPR en mij wordt gevraagd wat ik verwacht van de ontwikkelingen in affiliate marketing. We hebben natuurlijk al gelezen dat de ACM e-mailmarketing via affiliate netwerken als een lastig en moeilijk te reguleren fenomeen wordt bestempeld. Hiervoor zijn in het verleden al eerder affiliate netwerken aangesproken. Nu in combinatie met de GDPR zullen nog veel meer gegevens waar affiliate marketeers van afhankelijk zijn, onderwerp van regulering worden. Daarnaast zullen consumenten het recht hebben om ‘vergeten’ te worden door iedere partij die gegevens van hen opslaat. Dit betekent nogal wat natuurlijk. Zou de stap van Zalando om te stoppen met affiliate marketing wellicht ook betrekking hebben op de GDPR?

Wij zien meer ontwikkelingen die wijzen op een minder makkelijk jaar voor affiliate marketing. Om beheersbaarheid te vergroten, zal de focus op kwaliteit toenemen. Dit resulteert in strakkere toelatingseisen en strengere controle op naleving van programma voorwaarden. E-mailmarketeers zullen alleen kunnen blijven werken indien ze 100% kunnen aantonen dat ze compliant zijn aan GDPR en dat geldt ook voor alle publishers die werken met retargeting of andere profileringstechnologie. Als adverteerder moet je volledig inzichtelijk hebben hoe de aangesloten publishers werken met consumentendata en deze druk zal bij de affiliate netwerken worden gelegd. Affiliate netwerken zijn ook bezig om een gezamenlijke aanpak te formuleren. Gezien het feit dat het zo mei is, vermoed ik dat er nogal wat publishers en adverteerders hun zaakjes niet op orde hebben.

Mijn vermoeden is dat één en ander zal leiden tot:

  1. Meer adverteerders die exclusief met één affiliate netwerk werken
  2. Veel meer druk op kwaliteitscontrole van publishers door affiliate netwerken
  3. Grote opschoonacties van affiliate programma’s; veel affiliates zullen uit programma’s gezet worden als zij niet (goed) kunnen aantonen of ze GDPR compliant zijn.
  4. Sterke daling van de inzet van e-mailmarketing via affiliate netwerken
  5. Sterke daling van de inzet van data gedreven affiliate proposities

Ik denk dat de publishers en netwerken die transparant en betrouwbaar kunnen aantonen dat de adverteerders geen risico lopen, deze ontwikkeling zullen overwinnen. Dit betekent tegelijkertijd een shake-out van alles wat dat niet is. Al met al verwacht ik dat het een bewogen jaar zal zijn voor affiliate marketing.