Woensdag 18 en donderdag 19 januari was het Conversive team aanwezig op de Webwinkel Vakdagen. Op donderdag vond daar een lezing plaats van Jelle Oskam, global affiliate manager van Adidas. Jelle was de enige spreker tijdens de Webwinkel Vakdagen die over affiliate marketing sprak. Een lezing die niet gemist kon worden!

Adidas is met 650 mensen een hele grote speler in de markt op het hoofdkantoor in Amsterdam. In 2015 en 2016 heeft het hoofdkantoor in Nederland de affiliate marketing van Amerika overgenomen en zijn ze een nieuwe strategie gaan ontwikkelen. Adidas is bang dat affiliate marketing afbreuk doet aan de merknaam. Daarom hebben ze ervoor gekozen om niet meer op conversies te sturen, maar op vertrouwen. Dit alles onder het motto: “van wantrouwen naar vertrouwen.”

Partner marketing
Adidas wil op kwaliteit sturen. Daarom hebben ze ervoor gekozen om de top 25 publishers te behouden en de overige publishers uit te sluiten. Zolang andere publishers niet bij het materiaal kunnen, kan er ook geen afbreuk aan de merknaam toegebracht worden. Omdat de top 25 meer dan 90% van de sales opleveren, levert Adidas ook niet veel in. Een voordeel van ‘maar’ 25 publishers is de mogelijkheid om een relatie op te bouwen en onderhouden. Daarnaast is het voor Adidas makkelijk om deze publishers te controleren, bijvoorbeeld op het gebruik van de juiste materialen. Dit is niet eenvoudig om te doen als een programma 2000+ publishers bevat. Het inzetten van slechts 25 publishers en opbouwen van een relatie met hen noemt Adidas partner marketing.

Waar een interessant vlak aangesneden wordt, is de verdeling van de waarde van een touchpoint van een affiliate. Als een affiliate als last click uitbetaald wordt dan gaan affiliates alleen maar hun best doen om de last click te krijgen. Wanneer je een attributiemodel toepast, gaan alle affiliates moeite doen om ergens in de customer journey naar voren te komen en niet meer alleen maar last click. Het lastige hiervan is het bepalen wat voor waarde elk touchpoint in de customer journey heeft. Wat Adidas zegt is dat elk touchpoint een waarde heeft die groter is dan 0. Dit is voor Adidas ook nog een uitdaging waar zij dagelijks mee bezig zijn.

Customer journey
Tot slot kijkt Adidas intensief naar de verschillende waardes van kanalen. Zo brengen ze de verschillende customer journeys in kaart, waar een affiliate deel van uitmaakt. Ook kijkt Adidas naar de gemiddelde lengte van een customer journey en het aandeel van affiliates in alle customer journeys.

Jelle Oskam gaf tijdens de Webwinkel Vakdagen als enige spreker een kijkje in de affiliate wereld. Een volle zaal toeschouwers kon aanhoren hoe Adidas hun bijzondere affiliate strategie inzet en dit doortrekt naar 2017.