Vanaf vandaag, vrijdag 13 juni 2014, gaat de nieuwe consumentenwet in. Deze nieuwe consumentenwet heeft als doel om duidelijkheid te verschaffen aan de consument, en heeft enkele belangrijke gevolgen voor de eigenaren van webshops. Advocaat Folkert Boonstra en Eric van Hall benoemen twaalf richtlijnen die vanaf heden in acht moeten worden genomen.

1: Verlenging van het herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is het recht van de consument om, zonder hier een reden voor op te hoeven geven, na ontvangst van een product de koop alsnog kosteloos te ontbinden. Waar dit voorheen een periode van 7 werkdagen bedroeg, wordt deze periode nu verlengd naar 14 kalenderdagen.

2: Bestelknoppen: let op de betalingsverplichting
Met de nieuwe consumentenwet worden nieuwe eisen gesteld aan de bestelknop in de webshop. Zo moet het voor de consument duidelijk zijn dat hij of zij een betalingsverplichting aangaat. Een eenvoudige manier om dit toe te passen is door een boven de bestelknop een checkbox te plaatsen waarin de consument aan moet geven dat hij of zij op de hoogte is van dit feit.

3: Wees duidelijk over bijkomende kosten
Bijkomende kosten voor de consument, zoals bijvoorbeeld porto- of administratiekosten moeten inzichtelijk zijn voor de consument, nog voordat deze het bestelproces in gaat. Zo wordt voorkomen dat de consument voor verrassingen komt te staan. Tevens is het belangrijk dat de consument gewezen wordt op de wettelijke rechten en eventuele bijkomende financiële garanties en/of waarborgsommen.

4: Vermijd vooraf ingevulde check-vakjes in webformulieren
Het is niet langer toegestaan om check-vakjes in webformulieren vooraf in te vullen. De consument moet deze zelf actief invullen. Zorg er dus voor dat de vooraf ingevulde velden leeggemaakt worden!

5: Halvering van de terugbetalingstermijn
Voorheen hadden webshops 30 dagen de tijd om terugbetalingen aan de consument af te handelen. Dit is vanaf heden teruggebracht naar 14 werkdagen. Let hier op met de administratie!

6: Standaardformulier voor het ontbinden van de overeenkomst
Vanaf heden is er een standaardformulier beschikbaar dat de consument kan invullen bij het ontbinden van de overeenkomst. Dit standaardformulier zorgt zowel bij de consument als bij de webshop voor meer duidelijkheid.

7: Wees duidelijk over de betaalmethoden en bijkomende kosten
Voordat de consument het bestelproces in gaat, moet duidelijk zijn via welke betaalmethoden de bestelling kan worden afgerekend, en welke bijkomende kosten hier aan verbonden zijn. Zo mag een consument er bijvoorbeeld niet pas bij het afrekenen achter komen dat hij of zij niet met iDeal kan betalen! Let wel op: de bijkomende kosten voor specifieke betaalmethoden mogen niet hoger zijn dan de kosten die de webshop zelf moet maken voor de betaalmethode in kwestie.

8: Verschaf duidelijkheid over de betaling bij een retourzending
In het geval van een retourzending heeft de consument de verplichting om de bestelling binnen 14 dagen retour te sturen. De consument draait bovendien zelf op voor de directe kosten van het retourneren. Let wel: webshops zijn verplicht om deze kosten van tevoren aan te kaarten bij de consument.  Wanneer de consument voor een duurdere aflevermethode kiest dan de aflevermethode die door de webwinkel wordt aanbevolen, is de webwinkel niet verplicht om deze kosten te vergoeden.

9: Nieuwe regels voor producten met een digitale inhoud
Onder de term digitale inhoud worden producten geschaard welke in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan e-books, online films en series. Dit soort producten kan worden uitgesloten van het herroepingsrecht, mits de consument voor aanschaf heeft aangegeven hiermee akkoord te zijn. Een eenvoudige manier om dit in de praktijk toe te passen, is door bij de downloadknop een checkbox te plaatsen waarin de consument kan aangeven akkoord te gaan met het afzien van het herroepingsrecht.

10: Waardevermindering van retouren mag berekend worden
Vanaf heden mogen webshops waardevermindering in rekening brengen voor producten die door de consument uit de verpakking zijn gehaald of zijn gebruikt, bijvoorbeeld om te testen of het product goed werkt. Een belangrijke kanttekening bij dit punt is dat nog moet worden bepaald hoe de waardevermindering kan worden vastgesteld.

11: De verantwoordelijkheid voor een goede verzending ligt bij de webshops
Webshops zijn vanaf heden verantwoordelijk voor eventuele schade of vermissing van producten die naar de consument worden verzonden. Het is daarom voor webshopeigenaren  van belang om de verzendmethoden goed onder de loep te nemen, om zo het risico op vermissing en beschadiging zoveel mogelijk te beperken.

12: Bestellingen moeten binnen 30 dagen geleverd worden
Webshops zijn nu verplicht binnen 30 dagen een bestelling te leveren bij de consument, tenzij er een andere termijn in de verkoopovereenkomst staat.  Levert uw webshop producten met een langere levertermijn van 30 dagen? Zorg er dan voor dat dit duidelijk in de overeenkomst staat!

 

Deze twaalf richtlijnen gelden voor alle overeenkomsten, mits zij op of na 13 juni 2014 worden gesloten. Webshops die niet aan deze richtlijnen voldoen, riskeren een boete van maximaal € 45.000,- per keer dat zij een van de richtlijnen niet weten na te komen. Controleer daarom snel of uw webshop al aan de bovenstaande voorwaarden voldoet!